Hydraulhammare

En av Montaberts populära produkter är deras hydraulhammare. Dessa hammare används för att bryta upp betong, asfalt och andra hårda material, och är mycket användbara i konstruktionsindustrin. Montaberts hydraulhammare är kända för sin kraft och uthållighet, och finns i en mängd olika storlekar och modeller för att passa olika behov och användningsområden.

Visar 1–12 av 25 resultat

Våra hydraulhammare 

Vårt sortiment av hydraulhammare kommer uteslutande från premiumtillverkaren Montabert, sortimentet är uppdelat i 5 olika kategorier baserat på storlek och prestanda. 

Kompakt: I denna kategori hittar du våra minsta hydraulhammare som varierar i vikt från 60 kg till 500 kg, täcker SD-serien ett brett spektrum av behov och maskinstorlekar, vilket gör den lämplig för maskiner som väger från 0,7 ton upp till 12 ton. 

Medelstora: Detta är vårt mellansegment av hydraulhammare, de är lämpliga för bärare från 8-25 ton. 

Stora: Detta är inte helt oväntat vår kategori för stora hydraulhammare, dessa enheter är kända för att klara mycket tryck och passar bärare från 20 – 80 ton. 

XL: XL låter som att det är jättestora hydraulhammare men så är inte fallet. XL serien är en mellanserie i ett enklare utförande, dessa hammare passar bärare mellan 11 – 38 ton. 

Variabel: Variabel är Montaberts premiumhammare, dessa hydraulhammare har fler funktioner jämfört med resterande sortiment. Denna serie har som namnet låter en stor variation och passar bärare från 27 ton upp till 120 ton. 

Att tänka på vid köp av hydraulhammare 

Några saker som är viktiga att tänka på när du ska köpa din hydraulhammare är: 

  • Hur stor är din bärare(grävmaskin)? 
  • Vilket fäste har du? 
  • Din budget 
  • Vad du ska bryta för material 

Vad är en Hydraulhammare? 

En hydraulhammare består vanligtvis av en tung metallcylinder som är monterad på en maskin eller ett fordon. Inuti cylindern finns en kolv som kan röra sig upp och ner. När hydraulolja matas in i cylindern genom en hydraulisk pump, pressar den kolven uppåt och skapar ett kraftigt slag mot en spets eller en mejsel som är monterad i änden av hammaren. 

Den kraftiga nedslagskraften genererad av hydraulhammaren gör att den kan bryta upp och krossa material med stor effektivitet. Hydraulhammaren kan justeras för att passa olika arbetsförhållanden genom att ändra trycket och flödet av hydrauloljan. Dessutom kan spetsen eller mejseln bytas ut beroende på det specifika arbetskravet.  

Hydraulhammare vid rivningsarbeten 

Hydraulhammare är mycket vanliga verktyg vid rivningsarbeten. De används för att demolera och bryta upp material såsom betong, sten, asfalt och liknande. Några av de vanligaste användningsområdena för hydraulhammare vid rivningsarbeten inkluderar: 

Rivning av betongstrukturer

Hydraulhammare används för att slå sönder och demolera betongväggar, pelare, golv och andra betongstrukturer. Med sin kraftiga slagkraft kan hydraulhammare snabbt och effektivt bryta upp betongen i mindre bitar för enklare borttagning. 

Rivning av asfalt  

Vid väg- eller markrivning kan hydraulhammare användas för att slå sönder och ta bort asfaltbeläggningar. Detta är vanligt förekommande vid vägunderhåll eller vid ombyggnad av vägar. 

Berg skrotning

Vid byggprojekt eller gruvdrift där det finns behov av att ta bort stora mängder berg kan hydraulhammare användas för att bryta upp och spräcka skut som är för stora för stenkrossen. Detta underlättar vidare grävnings- eller sprängningsarbeten. 

Demolering av byggnader  

Vid rivning av mindre byggnader kan hydraulhammare användas för att demolera väggar, fundament och andra strukturer. Hydraulhammare kan vara mer precist och kontrollerbart än traditionella rivningsmetoder som bulldozers eller sprängning. 

Fördelarna med att använda hydraulhammare vid rivningsarbeten inkluderar snabbhet, precision och kraft. De kan anpassas för att möta olika rivningsbehov och är ofta monterade på tunga maskiner eller grävmaskiner för enkel användning på arbetsplatsen. Det är viktigt att använda hydraulhammare med rätt storlek och kapacitet för att säkerställa effektiv och säker rivning. 

Hydraulhammare vid anläggningsarbeten 

Hydraulhammare används också ofta vid anläggningsarbeten för olika ändamål. Här är några sätt som hydraulhammare kan användas vid anläggningsarbeten: 

Markberedning

Vid anläggningsprojekt kan hydraulhammare användas för att bryta upp och krossa befintlig mark eller sten för att skapa en jämn grund för konstruktion eller för att förbereda marken för att grävas eller fyllas. Vid tjäle kan hydraulhammaren användas för att knacka loss delar av den frusna marken. 

Stenbrytning 

Vid byggandet av vägar, broar eller andra strukturer kan hydraulhammare användas för att bryta upp och dela stora stenar eller klippblock till mindre bitar. Detta underlättar transporten och hanteringen av materialet. 

Dräneringsarbeten

Vid dräneringsprojekt kan hydraulhammare användas för att skapa avloppsrännor eller spräcka befintliga betongrör för att underlätta dräneringssystemet. 

Pålning 

Hydraulhammare kan användas för att driva ner stolpar eller pålar i marken. Detta är vanligt vid konstruktion av staket, skyddsräcken, bryggor, vägräcken och andra strukturer där det behövs stabilisering eller vertikalt stöd. 

Rivning av gamla strukturer 

Innan ny anläggning kan påbörjas kan hydraulhammare användas för att demolera och ta bort gamla byggnader, fundament eller andra strukturer som står i vägen för det nya projektet. 

Hydraulhammare ger en kraftfull och kontrollerad demolering och brytning av material, vilket gör dem till ett värdefullt verktyg vid anläggningsarbeten. De kan monteras på olika typer av maskiner, såsom grävmaskiner eller lastbilar, för att kunna användas på platsen. Det är viktigt att använda rätt storlek och typ av hydraulhammare för att matcha specifika anläggningsbehov och för att säkerställa att arbetet utförs effektivt och säkert. 

En hydraulhammare är ett redskap till grävmaskiner som används i bygg- och anläggningsarbete för att bryta upp material som betong, berg eller sten. Den drivs av hydraulisk kraft och används ofta tillsammans med grävmaskiner för effektiv demolering. 

Hydraulhammare är utformade för att bryta material som betong, sten, berg och andra hårda ytor. De är oumbärliga verktyg för rivnings- och brytningsarbeten på byggarbetsplatser. 

Hydraulhammare kan vanligtvis anslutas till grävmaskiner och andra tunga maskiner som har hydraulisk kraft. De är konstruerade för att fungera tillsammans med en rad olika maskintyper. 

En hydraulhammare är effektiv för snabb demolering och brytning av material. Den erbjuder hög precision och är idealisk för rivningsarbeten där noggrannhet och snabbhet är viktiga. 

Det är viktigt att följa tillverkarens säkerhetsinstruktioner för korrekt användning och underhåll av hydraulhammaren. Det är även avgörande att utbilda och skydda personalen på arbetsplatsen för att undvika olyckor och skador. 

Vi har hammare för små och stora bärare, vår minsta modell är för bärare på 1,2-2,2 ton och vår största är för bärare med en vikt upp till 120 ton 

Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa att hydraulhammaren fungerar optimalt. Det inkluderar smörjning, rengöring och kontroll av slitage på delar för att undvika oväntade avbrott i arbetet. 

Rulla till toppen